Elderly-care

การดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคร้าย

สำหรับบ้านไหนมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล การป้องกันโรคร้ายหรือ การป้องกันสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ สำหรับในวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

เลือกอาหาร

สำหรับวัยนี้ร่างกายก็จะมีการใช้พลังงานน้อยลง จากกิจกรรมที่ลดลง เพราะฉะนั้นคุณจึงควรลดอาหารประเภทแป้ง , น้ำตาล , ไขมัน และเน้นอาหารโปรตีน โดยเฉพาะปลา รวมทั้งเพิ่มแร่ธาตุ ได้แก่ นม , ถั่วเหลือง , ผัก , ผลไม้ รวมทั้งธัญพืชต่างๆ นอกจากนี้ยังควรให้ผู้สูงอายุกินอาหารประเภท ต้ม , นึ่ง , อบ ก็จะช่วยลดไขมันในอาหารได้เป็นอย่างดี และต้องดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้ว/วัน

ออกกำลังกาย

แนะนำให้ออกกำลังกายแอโรบิกประมาณ 30 นาที ทำให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ทำให้หัวใจและหลอดเลือดมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยต้องมีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาที่ต้องการ หลังจากนั้นค่อยๆ บรรเทาหยุด เพื่อให้หัวใจได้ปรับตัว

สูดอากาศบริสุทธิ์

โดยอาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆ บ้าน หรือ มีการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้มีความปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น ก็จะช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้

หลีกเลี่ยงอบายมุข

ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือสุรา ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ที่จะตามมาอีกด้วย

ควบคุมน้ำหนักตัว

ด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ก็จะลดปัญหาการหกล้ม รวมทั้งลด โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

หลีกเลี่ยงการใช้ยาไม่เหมาะสม

โดยเฉพาะการซื้อยากินเอง หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้ เพราะสำหรับในวัยนี้การทำงานของตับและไต ที่มีหน้าที่กำจัดยาลดลง จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากได้ หากแต่อาจเกิดเรื่องร้ายแรงกว่านั้น คือ อาจเกิดสภาวะแทรกซ้อนจนกระทั่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะฉะนั้นคุณจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาจะดีที่สุด

ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้สูงอายุควรตรวจสุภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี แพทย์ก็จะทำการซักประวัติ , ตรวจร่างกายในเบื้องต้น หรืออาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคซึ่งมักพบมากในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเลือดสูง รวมทั้งตรวจหาโรคมะเร็งที่สามารถพบบ่อย เช่น มะเร็งลำไส้ , มะเร็งเต้านม , มะเร็งปากมดลูก อีกยังมีตรวจการมองเห็น , การได้ยิน อีกด้วย

นอกเหนือไปจากการดูแลสุขภาพทางร่างกายแล้ว สุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียดกับเรื่องต่างๆ มากจนเกินไป ก็จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง

Scroll to top